Historiek/Activiteiten

Beginperiode

 

Was het 1965 of 1966 ? Niemand weet het nog met stellige zekerheid wanneer Jaak (De Bie), Mon (De Bondt) en de Meys (William Meysman) in het Brouwershuis op de Markt in Opwijk besloten om een koortje op te richten. De grote chef Jaak schermt met wat familiale gebeurtenissen om te bewijzen dat het 1965 was en we zullen het daarbij dan ook houden.

Mannenkoor De Bie - Opwijk

Historiek

Enfin. Kort nadien vonden ze nog drie anderen die vonden dat hun cultureel leven een injectie nodig had - den boer (Paul Vermeiren), Pierre (Ringoot) en Eric ( De Bie) - bereid mee in de boot te springen. Aldus vormden ze een onvervalst sextet.

De vaste repetitiedag (vrijdag) en de plaats (Temmershof) werd vastgelegd. En toen kon het allemaal beginnen. Er werd duchtig gerepeteerd in vier stemmen: Mon en den boer zongen tenor, Pierre en de Meys tweede stem, Jaak derde en Eric bas. Vierstemmig met zes man ! Allez, beter dan omgekeerd. Het ABC van Mozart, Elsje von Tharau, het Gondellied, Tinneken van Heule werden bedwongen, vaak met bloed, zweet en tranen omdat , behalve de dirigent en de Meys niemand muziek kon lezen.

Het eerste optreden dateert van 13 december 1968, in het Temmershof voor de Bond der Grote Gezinnen. Recette: 200 fr.

Voor het volgende optreden, het Humorfestival van de VTB in het Brouwershuis op 17 januari 69, werd de naam Monmeysjapiripa-sextet bedacht. Die niet erg originele naam had te maken met de naam van de zes leden :

Mon : Mon De Bondt, meys : Wim Meysman, ja : Jaak De Bie, pi : Pierre Ringoot, ri : Eric De Bie, pa : Paul Vermeiren.

Het sextet trad nadien nog twee maal op, telkens voor de VTB : op 10 januari 70 voor het Driekoningenfeest in het Brouwershuis en op 16 januari 70 voor de Hutsepot.

Kort nadien vervoegden Eric Mertens, Jef Van Mulders en Kamiel De Bie de groep en was het gedaan met het sextet.

Lang nadien sprak men om begrijpelijke redenen van het VTB-koor. Dit stuitte op nogal wat tegenstand van een aantal leden van de groep, zodat men vlug voor een uiterst originele naam koos : Zanggroep Jaak De Bie, later Mannenkoor De Bie.

De vrijdagavond bleef behouden als repetitiedag maar de plaats van het gebeuren werd de garage van koorlid Kamiel, in de Dorpssteeg.

 

Groeiperiode

 

In het begin van de jaren zeventig kwamen steeds meer leden de groep vervoegen. Ook de ambities werden verlegd : Er werd keihard gerepeteerd, meestal in functie van één of ander optreden en deze werden legio.

Aldus werd een uitgebreid repertoire uitgebouwd dat hoofdzakelijk bestaat uit religieuze liederen, klassiek-romantische liederen van o.a. Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn-Bartholdy en vooral hun ‘specialiteit’ volksliederen uit alle landen.

Dit leidde tot een aantal hoogtepunten : eerst een promotie naar de eerste afdeling en in 1994 naar uitmuntendheid bij de provinciale Commissie voor Cultuur en Schone Kunsten, twee TV-optredens en een opname van een LP ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan.

 

Maar ook de 'ontspanning' werd niet vergeten. Na de repetities werd verzamelen geblazen in ons 'stamlokaal', eerst bij 'Tavieken', later bij de 'de Lou' , in 'de Zwaan' bij Julienne, Nicolle en Pat en ten slotte in ''t Spaans Hof' bij Maria (nu 'Thursdays' bij Vik).

Elk jaar waren er wat nevenactiviteiten : kiekerenbloed eten bij Marcel en Maria, mosselsouper in de kelder van de familie De Smedt-Pira, driekoningen zingen (ooit eens op een autoloze zondag met paard en kar van Mon).

 

Recentere periode

 

In het begin van de jaren negentig traden een aantal 'jonge' stemmen binnen. Dat was voor de chef meteen het sein om eens zelf te zorgen voor een avondvullend optreden. Het eerste concert was dan nog buiten de eigen regio : in september 90 vertegenwoordigt het koor de Vlaamse Gemeenschap ter gelegenheid van de koningsfeesten in de Kathedraal van Eupen.

Vanaf dan was het hek helemaal van de dam. Ongeveer tweejaarlijks kwam er een concert : zilveren jubileumconcert (90), kerstconcert (91), Studentikoos (93), Venerabilis (95), Romance (97), Kerstconcert (99), Serata Italiana (2000), Gaat vreemd (03), Pompeloere (2005).

Het minder muzikaal aspect werd zeker ook niet verwaarloosd : behalve de traditionele activiteiten ( kiekerenbloed, mosselsouper, ...) kwam er ook ruimte voor andere zaken : weekends, fietstochten, nachtwandelingen, trippentrips, ...

 

Stamcafé's

 

De repetities gaan door in de slecht klinkende en in de winter bar koude, garage van koorlid en archivaris Kamiel. Elke vrijdagavond (behalve in de maand juli) wordt er afgetrapt om 20 uur. Om 22 uur wordt de repetitie officieel afgesloten met een 'gij zijt bedankt' van de dirigent. Tijdens de tien minuten durende pauze wordt door de meeste aanwezigen een pilsken bier of een druppelken gedronken. Dat geestrijk vocht is een milde schenking van de 'verjaarders'( zie ledenpagina) van die week. Na de repetitie gaan de meesten (zij die mogen én pree gekregen hebben van hun wederhelft) eens drinken in het stamcafé.

 

Het allereerste stamcafé was bij Tavieken (of bij 'Petterken', of 'In 't lieg plafon' of 'De drie gapers').

Daar geraakten we zelfs binnen als de bewoners al gaan slapen waren want Staf kon met zijn sleutel de deur openen. Jef en Tavieken stonden dan maar noodgewongen, maar zéker niet slecht gezind, terug op. Daar, bij Jef en Tavieken , is vanalles gebeurd : gewoon gekaart en bakgeschoten, 'gevoegd' (een door meester Nand uitgevonden spel en dat er altijd op uitdraaide dat er ne keer gedronken werd), 'egdeken geschoten', gezongen van 'Een cowboy ging es rijden...' wijl de houten toog als trommel werd gebruikt; daar werd de jongmansbroek van Staf met de aanwezige affichen in brand gestoken en (bij gevaar mag en moet iedereen blussen) terug uitgepist; daar werd ooit een geacht bestuurslid in een doodskist (Jef was ook doodskistenmaker) onder begeleiding van luguber tromgeroffel binnengebracht; daar werd de allerlaatste sigaret van de Meys in den plafond gepleisterd; daar werd ... altijd veel plezier gemaakt, vooral misschien omdat we daar vaak alleen waren.

Toen Jef en Tavieken het voor bekeken hielden, zijn we verhuisd naar de Schoolstraat, bij de Lou, zingend lid van het koor, die daar staminee was beginnen houden met zijn vrouw, Genieken van Tonen van Lonkskes. Ook daar was 't elke week van 't zelfde : kaarten, voegen, egdeke schieten, zingen, drinken, plezier maken en 's zaterdags van : 's morgens word ik wakker met een houten kop, mijn ogen zijn nog moeilijk ....

 

Van de Schoolstraat zijn we verhuisd naar de Kerkstraat in 'De Zwaan'. Daar hebben we drie bazinnen versleten : Julienne, Nicolle(ken) en Pat. Ook daar konden we gelukkig onze activiteiten verder zetten. Alhoewel. Die keer dat de stoof uitgebroken werd ...

 

Toen Pat ermee kapte zijn we naar de Marktstraat getrokken, in ' 't Spaans hof ' , eerst bij Maria (die voor ons elke week onze overschot spaarde) en dan bij Vik (die noemde zijn staminee 'Thursdays' ).

 

In juli 2005 werd 'Thursdays' een detail in de geschiedenis en afgebroken. We moesten terug op zoek naar een ander lokaal. Op aanraden van Dirk en Danny werd er uitgeweken naar café 'In de garage' bij Marie-Louise (de dochter van Finneken die een paar maanden voordien was gestorven). De activiteiten van toen zijn er niet meer bij, behalve nog eens zingen. De verstandhouding, de samenhorigheid, de vriendschap, dát is allemaal gebleven.

Activiteiten

Dit zijn de voornaamste activiteiten van ons koor. Voor de eerste jaren moeten we betrouwen op het dagboek bijgehouden door onze diepbetreurde vriend Mon. Nadien hield Kamiel De Bie een dagboek bij.

 

1966

08/11 Eerste repetitie

1967

14/12 Bezoek aan Mariette (vrouw Pol). Daarna cabaret bij Lowieken van de Zwaan

1968

13/12 Eerste optreden voor Bond van grote gezinnen in Temmers-bar (opbrengst 200 fr)

1969

17/01 Humorfestival VTB in Brouwershuis

1970

10/01 Driekoningenfeest voor VTB in Brouwershuis

16/01 Hutsepot VTB

05/04 Vrouwengilde in de Waag

22/05 Gezinsraad in Nijdrop

11/07 Huwelijksmis Gust en Rita Van Mulders in kerk Droeshout

30/10 Wit-geel kruis in Klooster

22/11 Ouden van dagen

1971

09/01 10-jarig bestaan VTB in st Pauluszaal

03/04 Gehandicapten Baardegem samen met koor van Baardegem

17/04 Huwelijksmis Jef Van Mulders in kerk Nijverseel

23/05 Inhuldiging burgemeester Leon Meersman

26/08 Gidsen Schellebelle op kamp in Moorsel

??/10 Mosselen eten in garage Kamiel

26/11 Chiro-moeders st-maartenfeest in huize Nele in Schellebelle

17/12 Sportiva in gemeentehuis Opwijk

29/12 Driekoningen zingen

1972

08/01 Driekoningenfeest VTB

29/04 Opening Nelezaal Schellebelle

14/05 Voormiddag : hulde aan VTB-voorzitter Van Overstraeten op het gemeentehuis Opwijk.

14/05 Namiddag : inhuldiging VTB-rustbank

??/09 KAJ Opwijk 40 jaar

07/10 Mis en optreden voor propagandistenvergadering Wit-geel kruis Opwijk

18/11 Opening rustoord Opwijk

1973

06/01 Driekoningenfeest VTB

20/01 Felix Timmermans-viering in Hamme-Brussegem

06/10 Koortreffen in Opdorp (Parafonenkoor). Daarna naar Grevenhof Malderen

13/10 Huwelijksmis Louize Van Mulders kerk Opwijk

27/10 Voor gehandicapten in Klooster Opwijk

02/11 Opening boekenbeurs DF in Jeugdheem

18/11 Week van de derde leeftijd in Rustoord

1974

12/01 Driekoningenfeest VTB

13/01 Driekoningen zingen met paard en kar (16 zangers)

26/01 Breughelavond VU Nijverseel

10/04 Groepsfeest Gidsen Driekoningenzaal Schellebelle

19/07 Huwelijksmis Staf Geeurickx en Mieken in Beigem

19/07 Huwelijksmis Joos De Smedt en An De Koster in Opwijk

27/07 Mis in de stPauluszaal voor nieuwgewijde priesters Geeurickx en De Vis

07/09 Huwelijksmis Erna Luypaert in Opwijk

08/09 Opening wandelpad VTB Stienon

21/09 Feest staatsschool Kasteeltje Opwijk

05/11 Gouden bruiloft Meysman - Joostens

14/12 Winterkamp Gidsen Schellebelle in kelder De Bie in Baardegem

1975

07/01 Mis klooster en optreden (?)

10/01 Nieuwjaarszingen (15 zangers)

11/05 Massazang Driekoningenzaal Schellebelle

30/05 Gehandicapten Opwijk in klooster

01/06 Beentje buiten

19/07 Mis Eeksken hopfeesten

06/09 Huwelijksmis Willy Van de Perre

25/09 Begrafenis Toon Luypaert

28/09 Mis Nanovestraat-kermis in tent

16/11 Mis ouden van dagen in rustoord

12/12 Bezoek aan dirigent (operatie). Nadien café-chantant in St Gillis

1976

06/03 Personeelsfeest Gemeente Opwijk in St Pauluszaal

19/03 Zangavond met Willem De Meyer in Opdorp

10/04 Gehandicapten in zaal 'Ons Huis' Bardegem

25/04 Feest VU in Nijverseel

10/07 11-juliviering in Nijverseel

12/08 Barbecue in tuin Temmers

04/09 Huwelijksmis Marleen Joostens in Opwijk

25/09 Mis nanovestraat-kermis

20/10 Mis derde leeftijd

30/10 Huwelijksmis Griet Van der straeten

1977

14/05 Feesthal Brouwerij

15/05 Kerkhof (bezoek Harmonie Obermockstadt)

21/05 Koortreffen in zaal Maria-Immaculata Opwijk

16/07 Huwelijksmis Marleen De Bondt

22/07 Afscheid Herman De Bie (wordt aalmoezenier in Soest) in parochiezaal Baardegem

23/07 Mis Eeksken-kermis

19/08 Afscheid Herman De Bie in 'Veer in Schellebelle

24/09 Mis Nanovestraat-kermis

15/10 Huwelijksmis Frans Van Mulders

18/12 Adventsconcert kerk Opwijk

1978

06/01 Nieuwjaarszingen (16 zangers)

26/05 Zingen met Bob Boon 50 jaar Zaal Ons Huis in Baardegem

08/07 Huwelijksmis Marita De Witte Opwijk

02/09 Huwelijksmis Jef Van Mulders Baardegem

21/09 VTB in Handelsschool Opwijk

23/09 Mis Nanovestraat-kermis

20/10 Bandopname kerk Baardegem

11/11 Dodenhulde kerkhof Opwijk

30/12 Kerstliederen voor KWB (StPauluszaal) en derde leeftijd in rustoord Opwijk

1979

05/01 Nieuwjaarszingen (14 man) zeer koud en ijsgang

13/03 Avondmis lid Jan De Logi

14/03 Begrafenis lid Jan De LOgi

27/04 Geestelijk concert kerk Droeshout Culturele week

28/04 Huwelijksmis Galle in Serskamp

04/05 Namis Jan De Logi

05/05 Gouden bruiloft Jef en Jeanne De Bie Ons Huis Baardegem

27/10 Mis Nanovestraat-kermis

14/11 Week derde leeftijd Rustoord Opwijk

01/12 Gouden bruiloft Van de Perre mis Buso Opwijk

1980

04/01 Driekoningenzingen

18/01 Ceciliaviering (tot 4u30)

17/02 Voor BGJG Baardegem met koor van Bardegem

22/03 Huwelijksmis Marleen Snoeck en Wilfried De Koster Opwijk

07/04 Huwelijksmis Miel De Smedt en Gudrun Pottie in kathedraal Laken

24/05 Mis te Waanrode (Geeurickx) daarna bij Mie uit bos tot 2u30

26/05 Mis VTB autowijding

27/06 11-juliviering Spechteshof Opwijk

09/08 Weekend Herzogenrath, zaterdag : bonte avond, zondag : mis en zang

15/08 Hoogmis kathedraal Laken

06/09 Huwelijksmis Chantal Buyens en Wim Dierickx om 14 u Nijverseel

06/09 Huwelijksmis Annemie De Smedt en Wim Vermeulen om 16 u in Opwijk

13/09 Huwelijksmis Ray en Brigitte De Koster in Oppem

28/09 Mis Nanovestraat-kermis in tent

04/10 Huwelijksmis Lieve en Stanny De Smedt in Opwijk

28/11 Adventsconcert kerk Droeshout

12/12 Serenade bij voorzitter Paul Geeurickx

20/12 Huwelijksmis Marijke De Koster in Opwijk

26/12 Huwelijksmis Johan Blondeel en Hilde Stobbelaers

1981

30/01 Gebedswake Jef De Bie met Latijnse gezangen in Baardegem

07/03 Huwelijksmis Jeanne en Karl Schwall Opwijk

09/03 Herdenkingsmis Jan De Logi

13/03 Ceciliafeest

10/05 Zang kerkhof Opwijk met Duitse gasten

23/05 Viering jubileum zangmaatschappij Nijverseel

06/06 Mis Konkelgoed-kermis in tent

19/06 Serenade huwelijk Jos Hens café 'De Ster'

27/06 11-juliviering Spechteshof Opwijk

12/09 Mis en gebedswake Frank Dierickx

19/09 Huwelijksmis Bie en Joris Ooms Peizegem

26/09 Huwelijksmis en trouwfeest Magda en Manfred Schwall in Ganshoren

27/09 Mis Nanovestraat-kermis in tent

17/10 Propagandistendag Wit-Gele kruis Opwijk

12/12 Huwelijksmis Trude en Daniël Nijverseel

27/12 Kerstviering hoogmis kapel Opwijk

1982

08/01 Nieuwjaarszingen (14 man)

14/02 Mis heropening kerk Opwijk na restauratie om 18 u

05/03 Mis en diner in Jeugdheem Opwijk

27/03 Begrafenis meester Hofman

17/04 Mis Baardegem

15/05 Huwelijksmis Ria en Mark in Nijverseel

30/05 Mis rustoord (zeer slecht)

04/06 Historische evocatie kerk Opwijk

05/06 Historische evocatie kerk Opwijk

11/06 Barbecue (schaap) in hof Temmers

24/07 Huwelijksmis Hilde en Geert De Cooman

07/08 Weekend Herzogenrath

08/08 Mis in Herzogenrath

14/08 Huwelijksmis Hilde en Paul Carlé in Grimbergen

18/09 Mis t.g.v. jubileum Brouwerij Op-Ale in kerk

11/11 Dodenhulde kerkhof Opwijk

26/12 Kerstviering kerk Opwijk

1983

02/01 Mis kerk Baardegem

06/02 Provinciale wedstrijd Anderlecht

09/04 Huwelijksmis Bernadette en Francis Van Langenhove kerk Opwijk

08/05 Openluchtconcert Provinciaal domein Huizingen (zeer slecht weer)

04/06 Huwelijksmis Katleen en Jan Van der Straeten kerk Opwijk

06/09 Gebedswake lid Mon De Bondt

07/09 Begrafenis Mon De Bondt

18/09 Optocht Heiveldbloemekes

25/09 Mis Nanove-kermis in tent

22/10 DF Opwijk Geschiedenis van Opwijk in Buso

02/12 Bieravond in feestzaal Brouwerij Op-Ale

24/12 Nachtmis kerk Opwijk

1984

06/01 Nieuwjaarszingen (dirigent Eric De Bie)

13/01 Namis meester Geeurickx

21/01 Huwelijksmis Steven en Rita De Bie in H.Kruis Lebbeke

03/02 Mis en Ceciliafeest

17/03 Huwelijksmis Lieve en Bart in kerk Meise

27/04 Huwelijksmis Bernadette en Raf De Smedt kerk Opwijk

27/05 Mis t.g.v. feestviering Generale Bank in StMartinuskerk Aalst

01/06 Optreden voor Zonnige Tuin Spechteshof

05/06 Optreden voor KVLV in klooster

16/06 Mis voor DF Ganshoren

04/08 Huwelijksmis Jan en Annie kerk Opwijk

04/08 Feestavond Herzogenrath

05/08 Mis Herzogenrath

11/08 Huwelijksmis Kristien en Yves kerk Opwijk

01/09 Herdenkingsmis Mon De Bondt

15/09 Huwelijksmis Hilde en Walter Ringoot kerk Opwijk

29/09 DF en Vlaamse Kring Parochiezaal Baardegem

30/09 Mis Nanovestraat-kermis in tent

13/10 Huwelijksmis Jos Geeurickx

13/10 Mis voor vijftigers

16/12 Mis in OCMW rustoord Opwijk

25/12 Mis kerk Opwijk

28/12 Vrouwengilde StPauluszaal Opwijk

29/12 Begrafenis Herman De Kegel

1985

01/03 Jubileumdiner in kelder familie De Smedt-Pira

23/03 Huwelijksmis koorlid Dirk Dierickx en Griet Joostens kerk Opwijk

30/03 Huwelijksmis Dirk Ringoor kerk Opwijk

03/04 Vernissage tentoonstelling Pol Vermeiren Spechteshof

20/04 Zangavond DF Klooster Opwijk

30/04 Concert met Harmonie in StPauluszaal Opwijk

31/05 Jubileummis , receptie Gemeentehuis, diner Brouwershuis

15/06 Huwelijksmis De Borger kerk Opwijk

22/06 Huwelijksmis dochter Wies Vereertbrugghen

22/06 Huwelijksmis dochter Leon Vermeir kerk Opwijk

06/09 Opening Statiestraat-kermis

07/09 Huwelijksmis Marc en Martine Joostens

15/09 Mis Euroveiling Neder over Heembeek

29/09 Mis Nanovestraat-kermis in tent

05/10 Weekend met Koortreffen Crombach

06/10 Mis kerk Crombach

26/10 Geluidsopname programma Wambach in BRT op Flageyplein

09/11 Filmopname BRT programma Wambach in gemeentehuis Borgerhout

11/11 Zingen kerkhof Opwijk

24/12 Middernachtmis kerk St Job in 't Goor (dank zij Ward De Ravet)

28/12 Mis kerk Opwijk

1986

08/03 Huwelijksmis Hilde en Daniël Verdoodt kerk Opwijk

14/03 Galadiner met speciale kledij

05/04 Huwelijksmis Jef en Greet De Smedt kerk Opwijk

06/04 Provinciale wedstrijd Anderlecht

19/04 Zangavond DF Sporthal klooster Opwijk

31/05 Huwelijksmis Iwein en Pascal Vandriessche kerk Opwijk

07/06 Huwelijksmis Buelens kerk Opwijk

21/06 11-juliviering Spechteshof

11/07 11-juliviering Mazenzele

28/09 Mis Nanove-kermis

01/10 Opname LP in studio Aartselaar

02/10 Opname LP in studio Aartselaar

03/10 Opname LP in studio Aartselaar

11/10 Weekend en koortreffen in Sankt Vith

18/10 Zangavond DF en Vlaamse kring Baardegem

31/10 Voorstelling LP Boekenbeurs DF in zaal VKO

06/12 Mis 50-jarigen Opwijk

25/12 Nachtmis kerk Opwijk

1987

31/01 Zangavond in Baardegem

06/02 Opname BRT 2 radio, uitgezonen op 10/02

13/02 Kiekerenbloed

20/02 Oudleerlingenavond VKO Turnzaal Klooster Opwijk

03/04 Diner in Kersentuin Opwijk

04/04 Huwelijksmis in Peizegem

25/04 DF Opwijk

01/05 Begrafenis Jef Vandeperre

01/05 Jubileum (25 jaar huwelijk) André De Ridder in Omnisport Eeksken

15/05 'Een avond in mei' : parochiezaal Droeshout

18/07 Huwelijksmis in Mariakerke

25/07 Huwelijksmis in Opwijk

27/09 Mis Nanovestraat-kermis

30/10 Mosselsouper

19/12 Jubileum Louise De Bie in Zaal 'Ons Huis' Baardegem

26/12 Kerstmis in Baardegem

1988

07/02 Mis met wijding VNJ-vendel in Spechteshof

27/02 BGJG Groot-Aalst in 'Ons Huis' Baardegem

04/03 Mis en Ceciliafeest

12/03 4e Opwijks zangfeest, inrichting DF, StPauluszaal Opwijk

19/03 Begrafenis Wies Vereertbrugghen

08/04 Diner in Spechteshof

14/05 Jubileummis (25 jaar huwelijk) Marc en Maria De Bie in Nijverseel

23/05 Mis VTB Opwijk

03/09 Jubileum Harmonie Spechteshof

23/09 Folkavond met Good Folk uit Baardegem in Spechteshof

25/09 Mis Nanovestraat-kermis

08/10 Mis jubileum (50 jaar getrouwd) Marieken en Miel in kerk Opwijk

16/10 Mis bloedgevers in kerk Opwijk

28/10 Mosselsouper

05/11 Mis St Hubertusfeest Asse ter Heide

11/11 Kerkhof Opwijk

24/12 Kerstmis in kerk Baardegem

1989

04/03 Diner in Brouwershuis

15/04 5e Opwijks Zangfeest DF Opwijk

15/05 Mis VTB autowijding

17/06 Mis DF Ganshoren

14/07 Huwelijksmis koorlid Pierre en Kristel De Bleser

05/08 Huwelijksmis Joris en Kristien Geerooms

19/08 Huwelijksmis Johan De Bleser

02/09 Mis Baardegem

25/08 Mis en verrassingsfeest dirigent bij Jef Cochez

24/09 Mis Nanovestraat-kermis (18e keer)

31/10 Opening Cultureel Centrum Opwijk

30/12 Kerstmis Baardegem

1990

13/01 Begrafenismis Lotte (kleindochter koorlid Odilon)

23/02 Kiekerenbloed

03/03 Begrafenismis bestuurslid Nand Van der Straeten

29/04 Huwelijksmis Annemie De Hertogh kerk Opwijk

12/05 Concert Königliches Männerquartett Eupen kapel Klooster Opwijk

27/07 Huwelijksmis Chris en Koen kerk Opwijk

31/08 Huwelijksmis Karin en Bart Lede

07/09 Concert in Basiliek Eupen n.a.v. Koningsfeesten

29/09 Weekend en koortreffen in Sankt Vith

30/09 Mis in kathedraal van Sankt Vith

06/10 Huwelijksmis Jan en Gwendolijn Saerens kerk Opwijk

13/10 Mis voor de club 2 x 25 in Baardegem

23/11 Huldiging GB in Nieuwerkerken

24/11 Begafenismis Ray De Koster

14/12 Zilveren jubileumconcert Kapel Klooster Opwijk

26/12 Kerstconcert in kerk Baardegem met vier koren

29/12 Huwelijksmis Myriam en Dirk in kerk Nijverseel

1991

06/01 Kerstmis kerk Baardegem

08/01 Gebedswake moeder Odilon kerk Opwijk

15/02 Mosselsouper keet Sjoeters

23/02 Gouden jubileum Frans en Philomena Luypaert kerk Opwijk

01/03 Kiekerenbloed

06/04 Huwelijksmis Kristien en Joost baardegem

06/04 Mis (Latijn) in Evere

07/04 Mis Paduwa StJoost Evere (rond 30+30) met diner

27/04 Huwelijksmis Reina en Rudy StPieters Woluwe

12/05 Festival 100 jaar StPauluszonen Sporthal Opwijk

07/06 Receptie FM Shoe

08/06 Huwelijksmis Rose Marie Van de Perre kerk Opwijk

08/06 Jubileum Fons Van der Veken in sportzaal Handelsschool Heiveld

05/07 11-juliviering in Meise

03/08 Huwelijksmis Ingrid en Patrick kerk Droeshout

17/08 Huwelijksmis Peter en Ank Cochez kerk Ossel

24/08 Huwelijksmis Karin en Luc in Spoele - Lokeren

29/09 Mis Nanovestraat-kermis

14/12 Dubbel kerstconcert Alsemberg

20/12 Dubbel kerstconcert Opwijk

1992

06/01 Viering Hans Custers in Kobbegem

17/01 Afscheid Jaak in bank

08/02 Mosselsouper in Jeugdheem

28/02 Kiekerenbloed

03/03 Memoriam Jeanne (mama) De Bie in Baardegem

21/03 DF Opwijk

04/04 Jubileum Wis en Bert in Opwijk

17/05 Mis GB in Aalst

22/05 Repetitie kathedraal Mechelen

28/05 Radiomis gezongen in kathedraal Mechelen

06/06 Huwelijksmis in Baardegem

03/07 11-juliviering in Liedekerke

07/08 Huwelijksmis kerk Opwijk

08/08 Huwelijksmis Els Hofman en Koen De Coninck kerk Opwijk

21/08 Barbecue

29/08 Huwelijksmis kerk Opwijk

04/09 Spechteshof Obermockstadt

12/09 Huwelijksmis kerk Hekelgem

26/09 Mis Asse ter Heide

27/09 Mis nanovestraat-kermis

10/10 Weekend Graach met mis

11/10 Graach

11/11 Opwijk kerkhof

's Avonds afscheid Tavi

20/12 Mis +kerstliederen Evere

24/12 Kerstmis kerk Baardegem

1993

05/03 Kiekerenbloed

16/04 Concert 'Studentikoos' in HTH

15/05 Huwelijksmis in Laarne

15/05 Huwelijksmis van Miet en Bart Somers kerk Baardegem

31/05 Mis VTB

12/06 Huwelijksmis Dilbeek

24/06 Proclamatie VKO

01/07 Begrafenismis Godelieve Ringoot

10/07 11-juliviering Meise

17/07 Huwelijksmis Lieven Opwijk

05/09 Gouwdag Sterrenregen Spechteshof

02/10 Huwelijksmis Kris Vanderstraeten en Leen De Clerck kerk Opwijk

10/12 Kerstconcert door koor Eupen

24/12 Kertmis kerk Baardegem

1994

27/02 Vilvoorde Provinciaal tornooi

18/03 100 jaar DF Asse, programma : Studentikoos

25/03 Kiekerenbloed

15/05 Mis jubileum Ruysseveldekoor Stekene

16/07 Huwelijksmis Bart en Inge De Kegel in Londerzeel

20/07 Huwelijksmis kerk Oppem

26/08 Barbecue

03/09 Huwelijksmis kerk Lebbeke

27/09 Concert 'Studentikoos' voor vrouwengilde in Schuur HTH

08/10 Huwelijksmis van Jan en Lieve De Bie in kerk Walfergem (samen met Cantabile)

24/12 Kerstmis kerk Baardegem

1995

13/01 Algemene repetitie in Alsemberg

15/01 Nieuwjaarsconcert in 'De Meent' in Alsemberg

20/01 Receptie bij bestuurslid Iwein

22/01 Viering 100-jarige in HTH

18/03 Huwelijksmis Buggenhout

22/03 Huwelijksmis Baardegem

24/03 Kiekerenbloed

08/05 Diner in Kersentuin

21/05 receptie Odilon

27/05 Huwelijksmis Baardegem

01/09 Barbecue in Temmers Hof

06/10 Opening Peter's restaurant

07/10 Begrafenis Jan Geeurickx in Brussegem

13/10 Mosselsouper in kelder Hubert De Smedt

11/11 Repetitie met orkest in Londerzeel

16/11 Algemene repetitie in klooster

17/11 Concert 'Venerabilis' in kapel klooster

03/12 Licht en liefde in Gemeenschapscentrum 'De Rinck' Anderlecht

16/12 Kerstmis in Overath (Keulen), daarna verbroedering met plaatselijk koor

24/12 Kerstavond kerk Baardegem

1996

02/03 Huwelijksmis Kris en Katrien De Kegel in Mollem

07/03 Op ruststelling Jaak in GB Aalst samen met JAVO

09/03 Mazenzele Niedwork : overhandiging geschenk Jaak

15/03 Kiekerenbloed

23/03 Begrafenis koorlid Eric Mertens

10/05 Huldeconcert kerk Droeshout

18/05 Huwelijksmis Iris en Christian in Keulen

01/06 Begafenis Celine Stobbelaers in kerk Opwijk

01/06 Huwelijksmis kerk Loppem (veel plezier in Brugge !)

15/06 Huwelijksmis Bie en Filip kerk Walfergem

29/06 Wijding nieuw glasraam kerk Baardegem

12/07 Opening tentoonstelling ...

12/07 Huwelijksmis Isabelle en Stefaan kerk Moorsel

10/08 Begrafenis Alois Geeurickx

Opname Sketch-up voor VTM

06/12 Concert in parochiaal centrum Munkzwalm voor DF

24/12 Kerstmis kerk Baardegem

1997

03/01 Driekoningen zingen bij sponsors

07/03 Kiekerenbloed

01/04 Begrafenis Jan Dierickx kerk Opwijk

26/04 Mis Slotzusters Vilvoorde

02/05 Huwelijksmis Barend Cochez kerk Londerzeel

24/05 Begrafenis Hubert De Smedt kerk Opwijk

21/06 Huwelijksmis Nathalie en Frederik kerk Overijse

28/06 Huwelijksmis An en Bernard kerk Meise

19/09 Namis Eric Mertens kapel klooster

04/10 Weekend Sankt Vith

05/10 Internationaal koortreffen in Sankt Vith

11/11 Kerkhof Opwijk

15/11 Huwelijksmis Els en Gert kerk Opwijk

21/11 Concert 'Romance' kapel klooster

22/11 Huwelijksmis Els en Piet kerk Baardegem (10 uitvoerders)

24/12 Kerstmis kerk Baardegem

1998

13/03 Kiekerenbloed

07/04 Begrafenis Dolf Van de Putte

02/05 Mis slotklooster Vilvoorde

02/10 Huwelijksmis Baardegem

02/10 Concert Moorsel-Tervuren

21/11 Weekend Mürrinen met mis en concert

22/11 weekend met 's middags diner

05/12 Huwelijksmis Corinne en Kurt kerk Baardegem

24/12 Kerstmis kerk Baardegem

1999

08/01 Nieuwjaarszingen in Rustoord en klooster

06/03 Huwelijksmis Liesbeth en Dieter kerk Dilbeek

14/08 Jubileum Odilon en Aline : miniconcert in tuin

27/11 Concert met Harmonie Moorsel in kerk Moorsel

24/12 Kerstmis kerk Baardegem

25/12 Kerstconcert t.v.v. VKO in kapel klooster samen met Cantabile

26/12 Kerstconcert t.v.v. VKO in kapel klooster samen met Cantabile

2000

18/02 Moselsouper in Spaans Hof

01/04 Receptie voorzitter Paul Geeurickx miniconcert

25/08 Huwelijksmis koorlid Rik De Bie met Kaatje Gevaert in Lotenhulle

02/09 Jubileum Jef en Agnes Cochez met mis in kapel en feest in Mazenzele

11/09 Begrafenis koorlid Pierre Ringoot

22/09 Weekend Büllingen

23/09 idem

24/09 idem

10/11 Concert 'Serata Italiana' in kapel klooster

24/11 Pensionering Eric De Bie : miniconcert in Theaterhuyze

25/11 Jubileum zuster Landelina in klooster : miniconcert

26/11 Hoogmis en receptie in Ternat

17/12 Kerstconcert kerk Mespelaere

22/12 Kerststallentocht Mazenzele

24/12 Kerstmis kerk Baardegem

2001

05/01 Nieuwjaarsreceptie in lokaal

03/02 Begrafenis Moeder Meysman

10/02 Concert'Serata Italiana' in 'De Warande in Liedekerke

03/03 Mosselsouper Spaans Hof en bestuursverkiezing

02/06 Jubileummis in kerk Asse ter Heide

17/06 Mis en receptie Herman De Bie 70 jaar

01/09 Fietstocht aan de Leie en barbecue in het woud van de Meys

08/09 Zangavond met Mürringen

09/09 Feestmaal en zang met Mürringen

14/12 Kerstconcert kerk in Vilvoorde

21/12 Kerstconcert in kerk Moorsel

22/12 Kerstconcert parochiale zaal vrouwengilde Mollem

2002

04/01 Nieuwjaarsreceptie in lokaal

18/01 Voor CD&V in schuur HTH

05/02 Mis jubileum Marcel kerk Baardegem

04/05 VKO inhuldiging nieuwe school

11/05 Jubileum André en Rachel in Beukenhof Opstal

17/05 Trippentrip

06/07 11-juliviering zaal 'Ons Huis' Baardegem

31/08 Fietstocht

11/11 Zingen kerkhof, serenade Leo De Smedt

11/11 Repetitie Kerstconcert Peisegem

05/12 Algemene repetitie Kerstconcert Peisegem

06/12 Kerstconcert Peisegem met vier andere koren

17/12 Miniconcert OCMW Opwijk

20/12 Kerststallentocht Mazenzele

24/12 Kerstmis kerk Baardegem

27/12 Algemene repetitie met 'Helikon' voor concert 'Gaat vreemd' in kapel klooster

2003

03/01 Nieuwjaarsreceptie in lokaal

17/01 Algemene repetitie met 'Helikon' voor concert 'Gaat vreemd' in kapel klooster

13/02 Algemene repetitie met 'Helikon' voor concert 'Gaat vreemd' in kapel klooster

15/02 Concert 'Gaat vreemd' in kapel klooster

28/03 Begrafenis van moeder van Agnes Cochez

09/05 Weekend Ligneuville (tot 11/05)

16/05 Trippentrip

26/05 Algemene repetitie met 'Helikon' voor concert 'Gaat vreemd' in kerk Nijverseel

27/05 Concert 'Gaat vreemd' in 'Warande' in Liedekerke

24/07 Huwelijksmis Rudy Van Geet en Ellen Dierickx in kerk Nijverseel

01/08 Huwelijksmis van Gert De Bie en Veerle Maris in kerk Opwijk

30/08 Uitvaartmis van Gusta Vanderstappen-Van Geet in kerk Opwijk

04/09 Uitvaartmis van Pol De Smedt, bestuurslid in kerk Opwijk

21/09 Fietstocht

17/10 Concert 'Gaat vreemd' in kerk Baardegem voor DF Baardegem

19/10 Aperitiefconcert met Brassband in ' De Meent ' in Alsemberg

17/12 Mini-kerstcocert in Rustoord Opwijk

20/12 Kerstconcert voor 'Leger des Heils' in Brussel

2004

16/01 Nieuwjaarsreceptie bij koorlid Eric DB

14/05 Trippentrip in 't kravaal

21/05 Kiekerenbloed eten bij Marcel Meysman

09/07 Opening tentoonstelling bij Luc De Bondt

17/07 Receptie gouden jubileum Lou en Genieken

21/07 Fietstocht

31/07 Huwelijk Katrien en Paco kerk Opwijk

24/09 Mosseldiner in bakhuis HTH

24/09 Bestuursverkiezing

27/11 Optreden voor Radio 2 - programma met Sanne en Erik Van Neygen

07/12 Opname liedje 'Het wijsje' met Sanne en Erik in studio in Helchteren

21/12 Kerstliederen zingen in rustoord 'De oase'

2005

21/01 Nieuwjaarsreceptie in bakhuis

18/02 Concert Pompeloere

11/03 Wipschieting in zaal 'Ons huis' in Baardegem

23/04 Kiekerenbloed bij Marcel

20/05 Pensenwandeling in Kravaal (geweldig slecht weer : veel regen !) Nadien bbq in bos van de Meys

09/07 Opening tentoonstelling Odilon in Huise ter Kalken, Kalkestraat

20/08 Fietstocht in Doel en barbecue

07/11 Mis in Aalst (herdenking meester Mathieu)

18-20/11 Weekend in Bütgenbach

19/11 (Mini)concert in Mürringen

08/12 Concert met Stash in Schuur CC

09/12 Concert met Stash in Schuur CC

10/12 Concert met Stash in Schuur CC

17/12 Namis Jozefa in kapel klooster

20/12 Minikerstconcert in Rustoord Kloosterstraat

23/12 Minikerstconcert in Rustoord Ringlaan

26/12 Minikerstconcert voor geburenbond in Malderen

2006

13/01 Nieuwjaarsreceptie bij Marie-Louise

18/03 Feest viering Jaak 70 in Zaal Ons Huis in Baardegem

12/05 Kiekerenbloed bij Marcel

26/05 Trippentrip

30/09 Optreden in Hasselt tgv verjaardag Annemie Roppe

23/12 Optreden met Stash in Ninove

2007

05/01 Nieuwjaarsreceptie bij Marie-Louise

11/05 Trippentrip

18/08 Velotrip

09/11 Familieheem Nijverseel nav 50 jaar 'Bloeiende Wijngaard.Programma : P 221, 225,148, 126, 105, 243, 106, 170, 201

16/11 Concert 'Twaalf'

19/12 Mini-kerstconcert in rustoord 'De Oase'

2008

11/01 Nieuwjaarsreceptie bij Marie-Louise

14/02 Gouden huwelijksjubileum Odilon en Aline

28/03 Vol-au-vent bij Wisken

12/05 Mis in Groot-Bijgaarden

23/05 Trippentrip

09/08 Feest bij Odilon

23/08 Fietstocht en bbq

13/09 Huwelijksmis in Lebeke-Outer. M 16,7, 8, 9, 10, P 139, 188, 207, 208. (15 aanwezigen)

03/10 Mosselsouper bij Marie-Louise

??/11 Teambuildingsweekend

07/12 Optreden in kerk Opwijk met Lenny Kuhr

21/12 Kerstconcert in kerk Opstal (K1,K10,K35,K36,K17,K27,P217,P168,P245,P239,M4,P93,K29,K25,K37,K26,M34,K38)

 

2009

09/01 Nieuwjaarsreceptie bij Marie-Louise

15/05 Trippentrip

26/09 Trouwmis Kristine Schwall, dochter van Manfred (19 zangers)

2010

08/01 Nieuwjaarsreceptie bij Marie-Louise

17/04 Concert Geturfd in kerk Opwijk

24/04 Concert Geturfd in kerk Mazenzele

21/05 Begrafenis Lode Ooms

09/07 11-juliviering in Mazenzele. Het programma : P 6,8,11,17,105,107,126,170,178,201,225,243

03/09 Verbroedering Ober-Mockstadt in Droeshout : P 243,267, 148,186,108,128,8,96,92,201

15/10 Vernissage tentoonstelling Jos De Bie

2011

02/04 Provinciaal tornooi

25/05 Pensentrip

21/08 Fietstocht

2012

31/03 Concert Das De Bie

05/06 Opening Belfiusbank in Schuur HTH

29/06 Opname reclamespot Belfiusbank

18/08 Fietstocht

22/09 Mis in Schellebelle voor toneelgroep 'De Constleerende'

23/11 Kerstnocturne bij tuincentrum Lissens (M34, K4, K6, K36, K29, K27, K18)

22/12 Kerstliederen in mis Baardegem ( K10, K17, K29; Mis zelf: K1, K5, K36, K37, K38, M34)

25/12 Kerstliederen in mis Baardegem

2013

19/08 Fietstocht

13/10 Concert Allelujah in Droeshout

20/10 Concert Allelujah in Moorsel

24/11 Kerstliederen zingen bij tuincentrum Lissens

22/12 Kerststallentocht in Mazenzele

28/12 Mis in Baardegem

2014

17/01 Nieuwjaarsreceptie bij Marie-Louise

28/02 Feestavond in 't Kasteeltje

17/08 Barbecue bij Pauwel in Ternaat

15/11 Concert 14-18 met Harmonie in Schuur HTH

23/11 Mini-kerstconcert tuincentrum Lissens

29/11 Concert 14-18 met Harmonie in kerk Oudergem

2015

18/01 Nieuwjaarsreceptie bij Marie-Louise

2016

08/01 Nieuwjaarsreceptie bij Marie-Louise

28/02 Concert 'Gouden jubileum' in kerk Droeshout met nadien receptie in parochiezaal

10/03 Receptie voor 80e verjaardag Jaak bij Wisken

21/05 Optreden in Fort Liezele. Organisatie Vlas.

12/06 Kort optreden in Sint-Pieterscollege in Jette voor pensionering oud(nieuw ?)-koorlid Paul Carlé

18/12 Kerstconcert in kerk Baardegem

18/12 Brunch in Notelaershof

2017

06/01 Nieuwjaarsreceptie bij Marie-Louise

25/02 Uitvaartplechtigheid Jef Cochez